Библиотека

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9
Показать всеГнідець В.П., Григорчук К.Г., Куровець І.М., Куровець С.С., Приходько О.А., Грицик І.І., Баландюк Л.В. (2013) Геологія верхньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області України (геологічна палеоокеанографія, літогенез, породи-колектори і резервуари вуглеводнів, перспективи нафтогазоносності). – [відп. ред. Сеньковський Ю.М. (Ред.). ]; Нац. акад. наук України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Львів, 160 с.

Монографія присвячена уточненню геологічної будови та обґрунтуванню перспектив нафтогазоносності верхньокрейдових відкладів Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області і визначенню основних напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту та газ. У роботі проаналізовані і узагальнені як більш ранні, так і новітні геолого-геофізичні матеріали по Північно-Західному шельфу Чорного моря та території прилеглого суходолу Рівнинного Криму, Північного та Західного Причорномор я. Основну увагу приділено седименто-літогенетичним аспектам проблеми, з ясуванню палеоокеанографічних умов нагромадження відкладів, встановленню особливостей просторово вікової мінливості літологічної структури товщ, петрофізичних властивостей порід та їх післядиментаційних трансформацій, термобаричному режиму регіону, формуванню та еволюції колекторських властивостей, утворенню природних пасток вуглеводнів та визначенню основних напрямків геологорозвідувальних робіт на верхньокрейдовий карбонатний комплекс Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області.

СкачатьРУС ENG