A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Raczyńska A. (1967) Stratygrafia i sedymentacja osadów kredy dolnej w polsce zachodniej // Instytut Geologiczny, Biuletyn 210. Z badań stratygraficzno-paleontologicznych w Polsce, Tom IV. Pp/ 129-180, 31 fig., 9 pls.ENG