A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9.., .. (1983) Microbeccus // . 4. . 36-42.

. Microbeccus Hadro- cheilus . arendti ( ), . jucundus, . vladimiri, . dentatus.ENG