A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Frank J., Sklenář J., Ekrt B. (2014) Late Cretaceous nautilid juveniles of Cymatoceras reussi and Eutrephoceras aff. sublaevigatum scarce fossils under risk of pyrite degradation // Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy 70 (3-4). P.143-152.ENG