A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Kokoszyńska B. (1949) Stratygrafia dolnej kredy północnych Karpat fliszowych // Prace Państw. Inst. geol., T.VI. 99 s.ENG