A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Dembowska J. (1965) Opracowanie stratygraficzne utworów z czterech wierceń w okolicy Kcyni // Biul. Inst. Geol. no.175. S.7-127.ENG