A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Jura Górna - Ciliata (1980) Budowa geologiczna Polski. Tom III. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. C. 2b. Mezozoik. Jura / Pod red. L. Malinowskiej. Wydawnictwa Geologiczne: Warszawa. S. 329-338. 4 tab.ENG